16 Mayıs 2022

Helixbilim.com

Güncel Bilim ve Teknoloji Siteniz…

ABD’de CRISPR ile Kanserli Hastalarda ilk Tedavi Denemesi

CRISPR adlı gen değiştirme tekniği ilk defa ABD’de kanser hastaları üzerinde denendi. Pennsylvania üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada hastaların kendilerine ait T bağışıklık hücrelerinde kanser hücrelerine saldırıp onları yok etmelerini sağlayacak genetik değişiklikler yapıldı. Nisan ayında Araştırmacılar biri sarkoma, diğeri çoklu myelom hastası olan ve standart tedaviler sonrasında kanseri geri dönen iki hastadan aldıkları T hücresine CRISPR yöntemiyle kanser hücrelerine saldırmalarını sağlayacak bir gen ekledi. Aynı zamanda T hücrelerinde bağışıklık sistemnini savunması üzerinede frenleyici etki gösteren PD-1 geninide sildi.  Kasım ayında ise hastalardan birinin kanseri ilerlerken diğerinin durumunun sabit kaldığı bildirildi. Yöntem 15 hastaya daha uygulanacak.

CRISPR yöntemiyle yapılan bu tedavinin çoklu uygulamadan sonra etkinliğinin miktarı üzerinde daha net bilgilere ulaşılabileceği ön görülüyor. Klinik denemelerde yan etkinin çok az olduğu için bu ilk aşama ümit verici oldu.

Kaynak: tübitak bilim teknik dergisi ,web

Helixbilim.com