16 Mayıs 2022

Helixbilim.com

Güncel Bilim ve Teknoloji Siteniz…

Ceviz Ağacının Altında Oturmak neden zararlı yada geçekten zararlımı?

Ceviz hem meyvesi hem de kerestesi bakımından değerli bir ağaç türü. Ancak ürettiği zehirli kimyasal maddeler bazı canlı türleri için tehlike oluşturabiliyor.

Ceviz ağacının zehirlilik etkisi çok eski zamanlardan beri biliniyor. Juglon (5-hidroksi-1,4-nafakinon) olarak isimlendirilen kimyasal maddenin bu durumun sebebi olduğu düşünülüyor. Juglon, ceviz ağacının bütün bölümlerinde, örneğin köklerde, gövdede, dallarda, yapraklarda, ceviz kabuğunda bulunuyor. Birçok bitki üzerinde belirgin bir zararlı etkisi olmasa da, bu maddenin bazı bitki türlerinin (örneğin elma, böğürtlen, patates) gelişimini olumsuz yönde etkilediği biliniyor.

Juglon nedir ? İnsana etkileri nelerdir ?

Araştırmalar juglonun bitkilerde, organik bileşiklerin oksijenle yakılarak enerji elde edilmesini sağlayan solunum tepkimelerini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Juglon suda yüksek oranda çözünmediği için toprağın içinde geniş alanlara yayılamıyor. İnsanlar ceviz ağaçlarına temas ettiklerinde ya da çevrelerindeki toprakta çalışırken juglona maruz kalabiliyor.

Juglon insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bazı araştırmalar juglonun DNA hasarına yol açtığını dolayısıyla kanserojen etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Kaynak: tübitak  bilim teknik dergisi ,web,google

helixbilim.com