16 Mayıs 2022

Helixbilim.com

Güncel Bilim ve Teknoloji Siteniz…

Çocuk Beyninde Kitap Sevgisi oranını artırma ile ilgili araştırma ve sonuçları

 Kitap okunan evlerdeki çocukların bir şekilde kitaplara daha çok ilgi gösterdiğine şahit olmuşuzdur. Yeni yapılan bir araştırmada kitap dolu bir evde büyümenin çocukların beyni üzerinde etkili olabileceğini düşündüren bulgular elde edildi.

Pediatri araştırmacısı John Hutton yaşları 3 ile 5 arasında değişen 19 çocuğun beyinlerini işlevsel MRI yöntemiyle inceledi.

Beyinleri MRI ile taranmaktayken çocuklara bir hikâye dinletildi. Hikâye, örneğin “Kurbağa kütüğün üzerinden atladı.” cümlesindeki gibi dönüm noktaları içeriyordu. Çocuklar bu cümlelerdeki eylemi hayal ettiklerinde beyinlerinde anlık bir tepki oluştu. Deneye katılan çocuklar farklı yoğunluklarda kitap okunan evlerden geliyordu. Araştırmacılar çocukların evlerindeki kitap okuma yoğunluğunu belirlemek için ebeveynlere de bir anket uyguladı. Deney sırasında daha çok kitap okunan evlerdeki çocukların beyinlerinin belirli bir bölgesinin, daha az kitap okunan evlerdeki çocuklarınkine göre daha yüksek düzeyde etkinleştiği görüldü. Parietal temporal oksipital bölge adı verilen bu kısım görüntüleri kafada canlandırmayla ve hikâyeleri anlamlandırma becerileriyle ilişkilendirilmiş. Bunlarsa örneğin çocukların kurbağayı kütüğün üzerinden atlarken hayal etmekte kullandıkları beceriler. Hutton araştırmanın sonucunu bir ilişkilendirme olarak görmenin daha doğru olduğunu, çocuklar sadece belirli bir anda gözlemlendiği için beyindeki bu değişikliğe evde kitap okunuyor olmasının sebep olup olmadığını söylemenin mümkün olmadığını belirtiyor. Hutton çalışmanın sadece beynin önemli olabilecek kısımlarına ilişkin işaretler sağladığını söylüyor. Araştırmada gözlemlenen beyin etkinliği kalıbının okuma davranışıyla ne şekilde ilişkili olduğu da açık değil. Ayrıca fMRI sinyalleri beyin etkinliğinin bir ölçüsü olarak kabul edilen kan hareketlerine dayanırken bazı araştırmalar bu ölçünün çocuklarda o kadar da geçerli olmayabileceğini gösteriyor.

kaynak: tübitak bilim teknik dergisi,web,google

helixbilim.com