17 Mayıs 2022

Helixbilim.com

Güncel Bilim ve Teknoloji Siteniz…

Formaldehit nedir?

Formaldehit CH2O formülüne sahip bir organik bileşiktir.

Aldehitlerin en basit üyesi olup. Diğer ismi Metanal’dir. Karbonil grubunun boş olan iki bağına birer hidrojen bağlanmasıyla oluşur.Zehirli bir gazdır.Kaynama noktası -19 °C ve erime noktası -92 °C’dir. Formaldehit, genellikle %37’lik sulu çözeltisi şeklinde taşınır veya depo edilir. Bu çözeltiye formalin denir. Piyasada birçok

Standart Özellikleri

AdıFormaldehit ,Kimyasal FormülüCH2O, Molekül Ağırlığı30,026 g/mol ,Renk Berrak, renksiz ,sıvıYoğunluk 0.8153 g/cm³ ,Kaynama Noktası -19 ° C (%37konsantrasyonda) ,Erime Noktası-92 ° C (%37 konsantrasyonda)

Uzaydaki
Geometrik yapısı
Açık formül

Formaldehit Kullanım Alanları
Formaldehit kullanan sektörler den bazıları şunlardır ; 
• Tarım, tıp, kozmetik, temizlik, yapı kimyasalları. 
• Hayvancılıkta dezenfektan amaçlı
• Mantar yetiştiriciliğinde dezenfektan amaçlı
• Yapı sektöründe cam yünü ve  taşyünü imalatında ve
• Balık çiftliklerinde dezenfektan amaçlı kullanılmaktadır

DOKU ORGAN VEYA ORGANİZMA KORUMADA FORMALDEHİT KULLANIMI.

Elde edilişi

Ticari olarak, metanol buharının hava oksijeni ile oksitlenmesinden veya doğal gazların uygun oksidasyonu ile elde edilir.  Formaldehit polimerleştirilirse, polioksimetilen adında katı, beyaz, suda çözünmeyen bir ürün elde edilir. Formaldehit, proteinler ile suda çözünmeyen bileşikler meydana getirdiğinden, zehirlidir. Bu özelliği ve ucuz olması dolayısı ile dezenfektan (mikrop öldürücü) olarak kullanılır. Sudaki çözeltileri anatomik ve mikroskobik preparatları korumakta kullanılır. Formaldehidin amonyak ile reaksiyonundan ürotropin adında bir böbrek suyu elde edilir.

Formaldehit ve Tehlikeler:

Formaldehit zehirli bir kimyasaldır. Özellikle gaz halinde solunması zehirlenmelere neden olabilir. Sıvı formaldehit cilde bulaştırılmamaya özen göstermelidir. Göz, cilt ve solunum yolları için çok ciddi korozif madde özelliğindedir.. —Soluma:
Formaldehit soluyan kişilerde yorgunluk, uyuklama, baş ağrısı, baş dönmesi, deri döküntüleri gibi şikayetler görülebilir.
Cildetemas:
Su ile yıkanmalıdır. Kesinlikle deri yoluyla emilmesine engel olunulmalıdır. —Temas halinde temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır.
Göze temas:Göze temasta  korneada kalıcı tahribata  neden olur bu durumda
Akan su ile yıkanmalıdır ve doktora başvurulmalıdır. Ciddi olarak göze zarar verebilir.
Yutma:
Bol su içirilmelidir. Kusturulmamalı ve doktora müracat edilmelidir.. Kolay tutuşan madde değildir.

helixbilim.com