22 Mayıs 2022

Helixbilim.com

Güncel Bilim ve Teknoloji Siteniz…

Hiç Donmayan su

donmayan-su

donmayan-su

Hiç Donmayan su ! Zürih federal teknoloji enstitüsü ve Zürih üniversitesinde çalışan bir grup araştırmacı, Aşırı derecede düşük sıcaklıklarda soğutulduğunda bile suyun donmasını engelleyen bir yöntem geliştirdi.

Dr.livia salvattin manni ve arkadaşlarının prof dr. Raffaele mezzenga önderliğinde yaptığı çalışmalar sonucunda geliştirilen yöntem ile ilgili makale nature nanatechnology;de yayımlandı.

Araştırmacılar, ilk olarak  bir tür lipit(yağ molekülü) tasarlayıp üretmiş. daha sonra bu molekülleri lipidik mezofaz olarak adlanlandırılan  bir tür yumuşak biyolojik madde oluşturmak için kullanmışlar. lipidik metefozda. Lipitler tıpkı doğal lipitler gibi kendiliğinden bir araya gelerek  zarlar oluşturuyor. Bu zarlarda çapı bir nanomotreden(metrenin milyarda birinden) daha küçük, birbiriyle bağlantılı kanallardan oluşan bir ağ meydana getiriyor lipidik metofazın yapısı sıcaklığa içerdiği su miktarına ve tasarlanan lipit moleküllerin yapısına bağlı olarak değişiyor.

Hiç Donmayan su ! Lipidik metofazın en önemli özelliği, yapısındaki kanalların, içindeki suyun donmasına izin vermicek kadar dar olmasıdır. sıcaklık aşırı derecede düşürüldüğünde bile ne su molekülleri nede lipitler donuyor. araştırmacılar , yaptıkları deneylerde lipidik mezofazı sıvı helyum kullanarak -263 dereceye kadar soğutmuşlar ve buz kristallerinin oluşmadığını görmüşler.

Geliştirilen yöntemin çeşitli alanlarda faydalı olacağı düşünülüyor örneğin günümüzde biyolojik moleküllerin yapısını belirlemek için kullanılan yöntemlerden biride kiroelektron mikroskobisi. bu yöntemde mikroskopla görüntülenecek sistem önce aşırı derecede düşük sıcaklıklarda soğutuluyor ve bu durum oluşturulan buz kristallerinin biyolojik yapısının bozmasıyla sonuçlanabiliyor.

Geliştirilen yöntem sayesinde biyolojik molekülleri zarar vermeden  de aşırı  derecede düşük sıcaklıklara soğutmak mümkün olabilir.

Kaynak: tubitak (bilim teknik dergisi sayı 620 )

helixbilim.com