22 Mayıs 2022

Helixbilim.com

Güncel Bilim ve Teknoloji Siteniz…

Kahvaltı Okul Başarısını Ne Kadar Etkiliyor?

İlkokul çağındaki çocuklar üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma kahvaltı öğünü ve kalitesi ile öğrencilerin okul başarısı arasında doğrudan ve pozitif bir ilişki olduğuna ilişkin bulgular ortaya koydu.

İlkokul çağındaki çocuklar üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma kahvaltı öğünü ve kalitesi ile öğrencilerin okul başarısı arasında doğrudan ve pozitif bir ilişki olduğuna ilişkin bulgular ortaya koydu.

Cardif Üniversitesi  araştırmacıları tarafından 9-11 yaşlarındaki 5000 çocuk üzerinde yapılan araştırma, kahvaltı yapan çocukların ortalamanın üzerinde bir okul başarısı elde etme olasılığının kahvaltı yapmayanlara göre iki kat kadar fazla olabildiğini gösterdi. Kahvaltıda şekerleme ve cips gibi sağlıksız şeyler yenmesiyse herhangi bir olumlu etki göstermiyor. Public Health Nutrition dergisinde yayımlanan araştırma, sosyal bilimcilere göre beslenme davranışları ile somut akademik başarı ölçütleri arasında anlamlı bir ilişki olduğuna dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtları sunuyor. Araştırmanın en önemli sonuçlarından biriyse okullarda çocukların beslenmesine ilişkin çalışmalar yapılması gerektiği yönündeki düşünceleri desteklemesi. Okulların beslenme konusuna eğilmesinin onları asıl amaçlarından saptıracağını düşünenlerin aksine bazıları da sağlıklı beslenmenin eğitimde başarıyı artıran, destekleyici bir unsur olduğunu savunuyor.

kaynak: tübitak bilim teknik dergisi,google,web

helixbilim.com