16 Mayıs 2022

Helixbilim.com

Güncel Bilim ve Teknoloji Siteniz…

Kennewick İnsanı’nın DNA dizilimi sonuçlarına göre kimin atası olduğu ortaya çıktı!

  Kemik kalıntıları 1996 yılında Washington’da bulunan ve uzun süren bir anlaşmazlığın ardından araştırmacıların üzerinde inceleme yapmasına izin verilen Kennewick İnsanı’nın DNA dizilimi sonuçları elde edildi. Elde edilen veriler Kennewick İnsanı’nın Kuzey Amerika Yerlileri ile yakın akraba olduğunu hatta yaşayan bazı grupların doğrudan atası bile olabileceğini gösteriyor.

Kennewick İnsanı’na ait kemik kalıntıları keşfedildiğinde, kalıntılar üzerinde inceleme yapmak isteyen bilim insanlarıyla Kennewick İnsanı’nı ataları sayarak kalıntılarını sahiplenmek isteyen Kuzey Amerika Yerlisi bir topluluk arasında hukuki bir savaş başlamıştı. 2004’te sonuçlanan davada, Kennewick İnsanı’nın Kuzey Amerika Yerlileri’nin atası olduğu kanıtlanamadığı için kalıntıların bilim insanlarının erişimine açılmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir kitapta yer alan araştırma sonuçlarıysa mahkeme kararının haklı olduğunu düşündürmüştü. Pek çok bulgunun yanı sıra Kennewick İnsanı’nın kafatası üzerinde yapılan incelemeler bugün Polonezya’da ve Japonya’da bulunan topluluklarla benzerlikler taşıdığını göstermiş, bu da Kennewick İnsanı’nın atalarının Kuzey Amerika Yerlileri’nin atalarından bağımsız olarak buralardan göç ettiğini düşündürmüştü. Dolayısıyla Kennewick İnsanı’nın Kuzey Amerika Yerlileri’yle genetik yakınlığı olabileceğine ihtimal verilmemişti. Ancak genetik analizler bu sonucun sorgulanmasına neden oldu. Araştırmacılar Kennewick İnsanı’ndan elde ettikleri DNA örneğini Washington’daki bir Kuzey Amerika Yerlileri birliğinin yardımıyla elde ettikleri Kuzey Amerika Yerlileri’ne ait DNA örnekleriyle ve dünyanın hemen her tarafından farklı topluluklara ait örneklerle karşılaştırdığında, Kennewick İnsanı’nın Colville’deki Kuzey Amerika Yerlisi topluluğuyla büyük benzerlik taşıdığı ortaya çıktı. Hatta bu benzerlik o kadar büyüktü ki Kennewick İnsanı ile Colville topluluğunun atalarının, ortak bir atadan yaklaşık 9200 yıl önce, yani Kennewick İnsanı doğmadan sadece 700 kadar yıl önce ayrıldığını düşündürdü. Polonezyalı ve Japonyalı topluluklarla olan kafatası benzerliğininse bir rastlantı olduğu düşünüldü. Gerçekleşmesi Kuzey Amerika Yerlileri’nin davayı kaybetmesiyle mümkün olan bu araştırma, ironik biçimde aslında Kuzey Amerika Yerlileri’nin davada haklı olduğunu ortaya çıkarmış oldu.

Kaynak: tübitak bilim teknik dergisi,web,google

helixbilim.com