16 Mayıs 2022

Helixbilim.com

Güncel Bilim ve Teknoloji Siteniz…

Makro ve Mikro evrim arasındaki ilişki

Makro ve Mikro evrim arasındaki ilişki

Makro ve Mikro evrim arasındaki ilişki

Makroevrim nedir?

Makroevrim dendiğinde genelde kastedilen, tür seviyesinin üzerindeki evrimsel değişimlerdir. Örneğin x canlısının makroevriminin  merceğinden bakacak olursak, tek bir x canlı türüne odaklanmayız. Bunun yerine yaşam ağacına uzaktan bakar, x canlısının dalının yaşam ağacındaki konumu ve bu dalın genel çeşitliliği gibi soruları inceleriz. Yani kısacası makroevrim tek bir canlı türünden daha büyük ölçekteki canlı grublarının geçirdiği evrimi ifade eder. Yaşamın tarihi ana hatlarıyla yeterli zaman tanındığı takdirde temel evrimsel mekanizmalar yani mutasyon,genetik sürüklenme ve doğal seçilim büyük evrimsel değişimler yaratabilirler. Mutasyon gibi bir sürecin, böceklerin hayret verici çeşitliliğini ortaya çıkarmada etkili olmaya yetmeyecek kadar küçük ölçekli olduğu ya da bir köpek ile çam ağacı arasındaki büyük farkı yaratabilecek denli geniş ölçekli bir etkiye sahip olmadığı düşünülebilir, ama aslında öyle değildir. Dünya üzerindeki yaşam 3,8 milyar yıldır mutasyonları biriktirmekte ve onları doğal seçilimin süzgecinden geçirmektedir. Bu kadar zaman, evrimin görkemli tarihini yazmaya yeter de artar bile.

Mikroevrim nedir?

Popülasyon ve tür içerisindeki gen frekanslarının ve özelliklerin dağılımlarının zaman ve nesiller içerisinde değişmesidir. Genellikle doğrudan gözlenemez ve genetik analizlere ihtiyaç duyar. Her canlı, yeterince zaman verildiğinde, mikroevrimsel değişimler geçirmektedir.

Makroevrim ve Mikroevrim arasında nasıl bir ilişki vardır? Makroevrimin ortaya çıkması için mikroevrim olması gerekir çünkü mikroevrim süreci gen mutasyonu, doğal seleksiyon, genetik sürüklenme ve gen akışı ile ortaya çıkar. Buda populasyonda gen frekansının değişmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda populasyonda makroevrim denilen olgu ortaya çıkar.

helixbilim.com