22 Mayıs 2022

Helixbilim.com

Güncel Bilim ve Teknoloji Siteniz…

Müziğin Beyin Fonksiyonlarını Geliştirdiği doğrumu?

 Üsküdar Üniversitesi Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi MÜTEMde yapılan araştırmalarda müziğin bazı psikolojik rahatsızlıklarda beyin kimyasallarını ortaya çıkararak beyin işlevlerini geliştirdiği tespit edildi.

MÜTEM:Müzik terapi, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan uzmanlık dalıdır.
İnsan yaşamında etkili ve güçlü bir iletişim aracı olan müzik, yalnızca ruhsal yapının kötü olduğu durumlarda değil, iyi olduğu durumlarda da insanı etkilemektedir. Müzik kendine özgü dili, yapısı ve anlatım öğeleriyle insanın duygu ve düşüncelerine seslenmektedir.

Müziğin nörobilim alanında önemli bir tedavi aracı olduğunu belirten MÜTEM Müdürü Prof. Dr. Sevda Asqarova özel eğitim gerektiren, zihinsel, fiziksel, konuşma ve dil gelişim güçlüğü olan, duyusal, görsel, sosyal, duygusal veya davranış problemleri olan hastaların bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla müziğin kullanıldığını kaydetti. Bunu bilimsel bir çalışmayla ortaya çıkaran Prof. Dr. Asqarova’nın konuya ilişkin makalesi Pinnacle Medicine & Medical Sciences dergisinde yayımlandı Makalede müzikle terapinin tıbbi bir tedavi yöntemi olarak sinirbilimde önemli bir yeri olduğu, müziğin stres ortamlarında sinirsel kimyasalları ortaya çıkardığı, ayrıca merkezi sinir sistemi ve beyin kabuğunda yer alan düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü ile ilgili merkezleri uyararak beynin işlevlerini geliştirdiği vurgulanıyor.

Kanak: tübitak bilim teknik dergisi ,web ,google

helixbilim.com