17 Ağustos 2022

Helixbilim.com

Güncel Bilim ve Teknoloji Siteniz…

sentetik plastikleri inekler sindirebilir

Sentetik Plastikleri Sindiren İnekler
İneklerin işkembe sıvısının sentetik plastikleri parçalayabildiği keşfedildi.

Bir grup Avusturyalı araştırmacı, ineklerin işkembesinde yaşamakta olan parazitlerin PET türü plastikleri parçalayabildiğini keşfetti. Dr. Felice Quartenillo ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmanın sonuçları Frontiers in Bioengineering and Biotechnology’de yayımlandı.

Plastikler polimer yapısında malzemelerdir. Tüm plastikler gibi tekrar eden birimlerden oluşurlar.

Kauçuk ve ipek, doğal plastiklerin örneklerindendir. PET ve PVC gibi günlük yaşamda sık olarak karşımıza çıkan plastiklerse insanlarca tasarlanıp üretilir.

Sentetik plastikler dayanıklı, parçalanmaları çok zor malzemelerdir. Bu yüzden iyi idare edilmeyen atık plastikler çevre için çok büyük bir sorundur.

Hayvanların sindirim sistemlerinde besinlerin sindirilmesine yardımcı olan faydalı parazitler yaşar. Bu parazitlerin bazıları sentetik plastikleri de sindirebilir. Araştırmacılar da bu ihtimali düşünerek, çeşitli doğal plastikleri sindirdikleri bilinen ineklerin sindirim sistemindeki parazitleri incelemeye karar vermişler.

Araştırmacılar çeşitli mezbahalardan edindikleri işkembe sıvılarını biri kısaca PET olarak isimlendirilen, tekstil ürünlerinde ve paketlemede yaygın olarak kullanılacak olan bir tür sentetik plastik; diğer ikisi ise kısaca PBAT ve PEF olarak isimlendirilen, biyoçözünür plastikler olan üç ayrı tür plastikle test etmişler. Sonuçta her üç plastik çeşidinin de ineklerin sindirim sistemindeki parazitler tarafından parçalanabildiği görülmüş. Ayrıca plastik tozlarının plastik filmlere kıyasla daha kolay parçalandığı da belirtiliyor.

Araştırmacılar işkembe sıvısındaki parazitlerin tek başlarına plastikleri parçalamakta işkembe sıvısı kadar etkin olmadığını da tespit etmişler. Bu durum işkembe sıvısındaki çeşitli tür parazitlerin plastik sindiriminde ortak olarak çalıştıkları, plastiklerin parçalanmasında tek bir enzimin değil birkaç enzimin rol aldığı biçiminde yorumlanıyor.

Elde edilen sonuçlardan gelecekte plastik kirliliğinin azaltılmasında yararlanılabilir.

kaynak:tübitak bilim teknik dergisi,web,google