22 Mayıs 2022

Helixbilim.com

Güncel Bilim ve Teknoloji Siteniz…

İnsan sinir hücresinden 1000 kat daha hızlı hissedebilen yapay deri üretildi