16 Mayıs 2022

Helixbilim.com

Güncel Bilim ve Teknoloji Siteniz…

Yüksek Teknolojide artık bakteriler kullanılacak !

yüksekteknoloji-bakteriler-8

yüksekteknoloji-bakteriler-8

Yüksek Teknolojide artık bakteriler kullanılacak ! Araştırmacılar artık yeni ve daha verimli bilgisayarlar, tıbbı cihazlar ve diğer ileri teknolojileri oluşturmak için nano malzemeler tercih ediyor.

Grafen elektiriği kolayca iletebilme kabliyetinin yanı sıra olağan üstü mekanik gücü ve esnekliği nedeniylede devrim niteliğinde bir nano malzeme olarak biliniyor.bununla birlikte günlük uygulamalarda kullanmak üzere, büyük ölçekte grafen üretiminin zorluğu aşilması gereken engellerden biri.

Rochester  ünüversitesinde Doç.Dr . Anne S.Meyer ve Delft teknoloji  üniversitesinden meslektaşları bu engelin üstesinden gelmenin bir yolunu boldular. Araştımacılar grafen üretmek için geliştirdikleri yeni yöntemde ,oksitlenmiş grafiti bakterilerle kariştırıyorlar bu yontemle üretilen gerafenin kimyasal olarak üretilenlere göre maliyeti daha düşük . aynı zamanda  dah hızlı ve çevre dostu olan bu yöntemin yenilikçi bilgisayar teknolojileri ve tibbi ekipmanların üretiminde  de farklı kapılar açacağıda düşünülüyor. Grafen üretimi maliyetli ve zahmetli bir iş. .

garafen oksit üretimi kolay ancak bileşimindeki oksijen nedeniyle malzeme  iletken değil  oksijen uzaklaştırıldığında ancak o zaman iletken oluyor. Daha fazla grafen üretmek için  Meyer ve meslektaşları i küçük bir miktar grafit ile başladı.

Sonuç olarak

Grafen oksit (GO) üretmek için öncelikle garafiti katmanlarına ayırdılar. Sonra hazırladıkları malzemeyi  shewanella oneidensis bakterisi ile karıştırıp bir gece beklettiler.işlem sonunda bakterieler gafen oksiti garafene indirgediler.

Yani grafen oksitten grafen elde edilmiş oldu.  Anne Meyer laboratuarda bakteriyel yolla üretilen grafenin kimyasal yolla üretilen grafenden daha  ince ve kararlı. Ayrıca ,biyolojik molekülleri algılayan bir cihaz olan taransistör biyosensörleri ve iletken mürekkep de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için uygun hale getirilerek uzun süre saklanabilir. Bakteriyel olarak üretilen grafen iletken mürekepler için temel bir malzeme olabilir.iletken mürekepler de daha hızlı ve daha verimli bilgisayar klavyeleri gibi alanlarda kullanılabilir. Dahası devre kartları yada kumaş veya kağıt gibi malzemelrin üstüne yerleştirilecek elektrik devrelri üretmek için kullanılabilir.

Anne Meyer elektrik devreleri üretirken iletken mürekkep kullanmanın geleneksel yöntemlere göre daha kolay ve ekonomik bir yol olduğunu söylüyor. Bakteriyel yolla üretikleri grafenin yeni ürünler geliştirmek için çok uygun olacağını söylüyor.

kaynak:bilim teknik dergisi 621.sayı.

www.helixbilim.com